Nyheter

Acardin recensioner

 a-cardin Primär hypertoni inte ursprungligen bestäms av brott (brott) i de system och mekanismer för reglering av blodflödet och blodtryckskontroll. Renin-angiotensin, perifera nervsystemet, hypotalamus-hypofys-binjure-systemet, prostaglandiner, etc. -. Alla av dem är inblandade i patogenesen […]

Nyheter

Acardin expertutlåtanden

 a-cardin Hypertoni Å andra sidan finns det en väletablerad uppfattning att övervaka rummet, i motsats till att helt enkelt en enda mätning av blodtryck (den senare metoden användes i detta fall), avslöjar korrelationen med […]

Nyheter

Acardin tillfälle !!!

 a-cardin Som ett exempel, en undergrupp av patienter för vilka lämpliga och bör betraktas som den föredragna beteckningen AK, inklusive, som en del av kombinationsterapi med RAAS-blockerare, kan orsaka kvinnor med hypertoni och fetma […]